U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de aangekochte goederen terug te sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag van levering. Voor deelleveringen geldt, wanneer het laatste deel van de levering is ontvangen gaan de 30 dagen bedenktijd in. Om het retoursrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de geleverde producten te retourneren. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De teruggestuurde producten moeten in onberispelijke staat verkeren en van de originele labels voorzien zijn, zonder beschadiging. Indien dit niet het geval is dan heeft Verlichtinggroothandel het recht om de retour te weigeren.

Als u besluit om over te gaan tot retour, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Decospan betaalt bij een retour het aankoopbedrag alsook de initiëel betaalde verzendingskosten integraal terug. De verzendkosten worden evenwel niet terugbetaald indien u slechts een deel van de bestelling terugstuurt.

De kosten voor het retour sturen van de artikelen worden niet vergoed. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening. U dient de producten die worden retour gestuurd zorgvuldig te verpakken. U bent vrij om een dienstverlener naar keuze in te schakelen om de artikelen terug te bezorgen aan Verlichtinggroothandel, maar dient hiertoe zelf alle initiatieven te nemen. Verlichtinggroothandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor pakketten die beschadigd of verloren zijn tijdens het transport.